SANKT ANNÆ KIRKE

English Site:
Strona Polska:
   
   
 
mother marychurch

 

Velkommen til Sankt Annæ Kirke, et katolsk sogn på Amager i Bispedømmet København. Sankt Annæ Kirke er et international kirkesamfund der betjener mennesker, som tilhører de tre sproggrupper: dansk, engelsk og polsk.

Vi håber at du finder denne hjemmeside nyttig, interessant og informativ. Her finder du information om de mange aktiviteter vores menighed er involveret i, samt andre oplysninger til at forbedre jeres åndelige liv.

______________________________________________________

 

Referat af forvaltningsrådsmødet 23.09.2014

Forvaltningsrådet

Skt Annæ Kirke, Amager

Dato: tirsdag d.23. september 2014 kl.19:00

____________________________________

Afbud: Grazyna Sochacka Ebbesen

Referat

 1. Bøn og velkomst
  Formanden bød alle velkommen til det første møde.
 2. Valg af sekretær.
  Kasia W. Laursen blev valgt.
 3. Rådet konstitueres
  Dansk Gruppe:
  p. Wieslaw Podlach
  p. Benny Matthew
  Kasia W. Laursen (sekretær)
  Carsten Sole
  Polsk Gruppe:
  p. Leszek Kapusta
  Grazyna S. Ebbesen
  Piotr Kostka (næstfomand)
  Engelsk Gruppe:
  p. Joe Toms
  Alex Abundo
  John P. Houston (formand)
 4. Nyt fra formanden
  Ingen.
 5. Økonomi
  Alle tre grupper gennemgår hver for sig de allerede udarbejdede og udleverede retningslinjer. Derefter afholder præsterne deres eget møde. Disse møder er uden referat. Forvaltningsrådet mødes til et ekstraordinært møde mandag den 13.oktober kl. 19:45.
 6. Eventuelt
  - Man kan kontakte formanden på denne mail: jp@sanktannaekirke.dk
  - Kasia laver en kontaktliste til indbyrdes brug.
  - Pastoralråd: der er en repræsentant fra den polske gruppe: Jerzy Czopik, den danske gruppe: Carsten Sole; suppleant: Kasia W. Laursen. P. Joe skal finde en repræsentant fra den engelske gruppe.
  - Et ønske fra de polske lektorer: rummet bagerst i kirken skal genopfriskes. Ønsket er imødekommet, men det skal undersøges nærmere. Til sidst skal sognepræsten godkende projektet.
  - P. Joe rejser den 8.oktober. Konsekvenser: p. Benny vikarierer for p. Joe. Familiemesser, babysalmer og børnesalmer sættes på standby. Sandsynligvis vil adventsfesten* også blive aflyst.


Punkter til næste møde
:

-          Adventsfest
-          Luciaoptog
-          Vicevært, rengøring
-          Skt. Annæ dag - evaluering

Næste møde: mandag den 13. oktober kl. 19:45

*NB. Adventsfesten er IKKE aflyst og afholdes søndag d. 30 november

 

Sankt Annæ Kirke, Dronning Elisabeths Allé 3, DK-2300 Copenhagen S., Denmark